Βάψιμο

Οδηγίες Εφαρμογής, Ενεργειακού Χρώματος Κυψελών

Για την εφαρμογή του χρώματος κυψελών, πρέπει οι επιφάνειες να είναι καθαρές, στεγνές από λάδια, σκόνες, σαθρά κομμάτια, ξένα σώματα και ουσίες.

Σε άβαφες κυψέλες ασταρώνουμε από το ίδιο προιόν αραιωμένο με 50% νερό περνόντας πρώτα στις ενώσεις χωρίς αραίωση για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή του χρώματος κυψελών. Το χρώμα για κυψέλες
πρέπει να περαστεί σε δύο στρώσεις ή χέρια για το πιο τέλειο αποτέλεσμα κλείνοντας τις τριχοειδής ρωγμές και μικρορωγμές. Αφού ασταρωθεί περνάμε το χρώμα αραιωμένο με 5% νερό για εφαρμογή με πινέλο, ρολό ή βούρτσα και αραίωση 10% για εφαρμογή με πιστόλι, στεγνώνει σε 1 ώρα, αλλά εξαρτάται από τις θερμοκρασίες του περιβάλλοντος και για επαναβαφή 5-6 ώρες. Η κάλυψη του χρώματος κυψελών bondex premium
είναι 10- 12 τετραγωνικά ανά λίτρο και για να πετύχουμε την καλύτερη απόδοση περνάμε τρείς στρώσεις.

Σε βαμμένες κυψέλες, ασταρώνουμε από το ίδιο προιόν αραιωμένο με 50% νερό, εφαρμόζουμε στις ενώσεις και στο επόμενο χέρι αραιώνουμε με 5% νερό. Εφαρμόζουμε το χρώμα κυψελών με πινέλο, ρολό ή βούρτσα αραιωμένο με 5% νερό και αραίωση 10% για εφαρμογή με πιστόλι. Περνάμε πάλι 3 στρώσεις για τα καλύτερα αποτελέσματα και τις σωστές αποδόσεις.

Το καθάρισμα γίνετε με νερό και σαπούνι